ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Το Ίδρυμα Απόρων και Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», που εδρεύει στην Καλαμάτα , Λακωνικής 333, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη δύο θέσεων νοσηλευτών-νοσηλευτριών  και μιας βοηθού νοσηλευτή-νοσηλεύτριας , να υποβάλλουν  αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου για την ανωτέρω υποβολή άτομο, τα απαιτούμενα κάτωθι δικαιολογητικά έως 9 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία του  Ιδρύματος Απόρων-Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», στην πόλη της Καλαμάτας και επί της οδού Λακωνικής 333.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη