Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ή ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ

Το Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας» καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη τριών (3) θέσεων Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή Βοηθών Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας Δ.Ε.. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα επιλεγούν θα συνάψουν αρχικά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών και μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου αυτής, με …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ή ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024          Το Διοικητικό Συμβούλιον του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» κατόπιν της υπ’ αριθ. 296/1-11-2023 αποφάσεως αυτού, προκηρύσσει ανοικτόν δημόσιο μειοδοτικόν διαγωνισμόν, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών Αρτοποιίας, Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Καταψύξεως, Καθαριότητος και παροχής υπηρεσιών συντηρήσεως ανελκυστήρων. Κριτήριο κατακύρωσης …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Το Ίδρυμα Απόρων και Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», που εδρεύει στην Καλαμάτα, Λακωνικής 333, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη δύο θέσεων νοσηλευτών/τριών ή βοηθών νοσηλευτών/τριών …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Read More »

ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Α/Α ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ 1 ΣΟΦΙΑ ΣΩΤ. ΓΙΑΝΝΑΡΗ Ο.Ε. 28ης Οκτωβρίου 37, Μεσσήνη 1/2023 2 Σ/Φ ΛΑΓΓΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Φαρών 166, Καλαμάτα 2/2023 3 Σ/Φ ΛΑΓΓΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ακρίτα 108 & Πραξιτέλους 48, Καλαμάτα 3/2023 4 ΣΤΕΛΛΑ Ν. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναγνωσταρά 34, Καλαμάτα 4/2023 5 Σ/Φ ΛΑΓΓΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κ. …

ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Read More »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 333, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.179  —– Το Ίδρυμα Απόρων και Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», προκειμένου να προβεί στην προμήθεια φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών του, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φαρμακείο εντός του Νομού Μεσσηνίας, δια του νομίμου εκπροσώπου του, να υποβάλλει ηλεκτρονικά και δη …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιον του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» κατόπιν της υπ’ αριθ. 291/21-11-2022 αποφάσεως αυτού, προκηρύσσει ανοικτόν δημόσιο μειοδοτικόν διαγωνισμόν, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών Αρτοποιίας, Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Καταψύξεως και Καθαριότητος. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι, διά τα είδη Αρτοποιΐας, Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Καταψύξεως, Καθαριότητος η προσφορά με την …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

Το Ίδρυμα Απόρων και Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», που εδρεύει στην Καλαμάτα, Λακωνικής 333, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη δύο θέσεων νοσηλευτών/τριών ή βοηθών νοσηλευτών/τριών να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου για την ανωτέρω υποβολή ατόμου, στα γραφεία του Ιδρύματος …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Read More »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ AITHΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»                                                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:136 Το Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει  πρόταση αξιοποίησης για ημιτελές ακίνητο του Ιδρύματος επί της οδού Λακωνικής 333, σύμφωνα με την υπ’αριθ 288/11-8-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν  τις προτάσεις …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ AITHΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Το Ίδρυμα Απόρων και Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», που εδρεύει στην Καλαμάτα, Λακωνικής 333, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη δύο θέσεων νοσηλευτών/τριών ή βοηθών νοσηλευτών/τριών….. …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Read More »