ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΑΤΩΝ
«Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»
ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 333, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.179

 —–

Το Ίδρυμα Απόρων και Ανιάτων με την επωνυμία «Η Στέγη της Εκκλησίας», προκειμένου να προβεί στην προμήθεια φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών του, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φαρμακείο εντός του Νομού Μεσσηνίας, δια του νομίμου εκπροσώπου του, να υποβάλλει ηλεκτρονικά και δη στο email του Ιδρύματος stegiekklisias@gmail.com την σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται  αναρτημένη στην ηλεκτρονική σελίδα του Ιδρύματος www.stegiekklisias.gr, ως και να λάβει γνώση των όρων και των προθεσμιών αυτής.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ