ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΗΜΕΡΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιον του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» κατόπιν της υπ’ αριθ. 291/21-11-2022 αποφάσεως αυτού, προκηρύσσει ανοικτόν δημόσιο μειοδοτικόν διαγωνισμόν, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών Αρτοποιίας, Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Καταψύξεως και Καθαριότητος.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι, διά τα είδη Αρτοποιΐας, Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Καταψύξεως, Καθαριότητος η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και σταθερή για όλο το χρόνο ήτοι από 1ης Ιανουαρίου 2023 έως 31ης Δεκεμβρίου 2023.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ