ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΕΤΟΥΣ 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιον του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» κατόπιν της υπ’ αριθ. 281/20-12-2021 αποφάσεως αυτού, προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΌ ανοικτόν δημόσιο μειοδοτικόν διαγωνισμόν, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών Αρτοποιίας, Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Καταψύξεως, και Καθαριότητος.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι, διά τα είδη Αρτοποιΐας, Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Καταψύξεως, Καθαριότητος η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και σταθερή για όλο το χρόνο.