ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ PDF ΜΟΡΦΗ