Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαδικασία εισαγωγής στο Ίδρυμα 

Στις Κλινικές και Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων κάνουν εισαγωγή τα άτομα για τα οποία αθροιστικά συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:

 • Ασφαλισμένοι όλων των ταμείων του ΕΟΠΥΥ.
 • Αίτηση-δήλωσης επιθυμίας εισαγωγής του (ηλικιωμένου) ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος προς τον ΕΟΠΥΥ η οποία κατατίθεται στις κατά τόπους αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών και των υγειονομικών μονάδων
 • Μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας .
 • Ανάγκη συστηματικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλευτικής φροντίδας.
 • Οικονομική αδυναμία του ασθενούς ή του οικογενειακού περιβάλλοντος. ( Η οικονομική κατάσταση αποδεικνύεται από εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας

  ή άλλο επίσημο κρατικό έγγραφο).

 • Δυσμενή οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος ή παντελή αδυναμία για κατ’ οίκον περίθαλψη συμπεριλαμβάνοντας και τις

  περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος κακοποίησης ή παραμέλησης.

Προτεραιότητα δίνεται στα άτομα που εκτός της ανάγκης νοσηλείας, στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.

Δεν γίνεται εισαγωγή περιστατικών που χρήζουν ψυχιατρικής περίθαλψης και ειδικότερα όταν είναι και περιπατητικά.

Αίτηση - δήλωση επιθυμίας εισαγωγής

 • Αίτησηδήλωσης επιθυμίας εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, όταν ο ασθενής, λόγω των προβλημάτων υγείας του, είναι ανίκανος να διαχειριστεί τον εαυτό του.
 • Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού του Νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο/η ασθενής, ή ο κατ’ οίκον ιατρός του ΕΟΠΥΥ ή ο εντεταλμένος ιατρός ΕΟΠΥΥ της πλησιέστερης Μονάδας Υγείας, αν ο ασθενής βρίσκεται σπίτι του και υπογραφή από τον Δ/ντη ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του, ή τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ. Στη γνωμάτευση θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς και θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Κλινική Χρόνιων Παθήσεων .
 • Βεβαίωση από Κοινωνικό Λειτουργό, όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε Κλινική και Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων.
  Αρμόδιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί που συντάσσουν την Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας και χορηγούν την βεβαίωση, είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του ΕΟΠΥΥ ή των άλλων ασφαλιστικών φορέων ή των Νοσοκομείων για τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή των Δήμων που διαμένει ο ασθενής ελλείψει Κοινωνικών Λειτουργών των παραπάνω φορέων. (Γενικά ο Κοινωνικός Λειτουργός, Δημόσιου Φορέα, που παρακολουθεί – γνωρίζει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος του).
  Η Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας μένει σε ξεχωριστό φάκελο στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας που υπηρετούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και είναι στη διάθεση του ΕΟΠΥΥ σε ενδεχόμενο έλεγχο.
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού εφορίας του ασθενούς, του προηγούμενου χρόνου. Στην Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας και την αξιολόγηση της ανάγκης εισαγωγής λαμβάνονται υπόψη όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Απαραίτητα έγγραφα και εξετάσεις για το Ίδρυμα

(Αφού εγκριθεί η εισαγωγή)

Α. Απαιτούμενες εξετάσεις

B. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Γ.  Γνωμάτευση δερματολόγου (δεν πάσχει από μεταδοτικό δερματικό νόσημα)

Δ. Παλαιότερες εξετάσεις και γνωματεύσεις

Ε. Φαρμακευτική Αγωγή