ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιον του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» κατόπιν της υπ’ αριθ. 280/29-10-2021 αποφάσεως αυτού, προκηρύσσει ανοικτόν δημόσιο μειοδοτικόν διαγωνισμόν, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών Αρτοποιίας, Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Καταψύξεως, Καθαριότητος και παροχής υπηρεσιών συντηρήσεως ανελκυστήρων. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Read More »